top of page

NEDEN TİGEP'E ÜYE OLMALIYIZ?

Çünkü, TİGEP olarak sıfır iş kazası hedefiyle yola çıkıyoruz. TİGEP üye hedefi içinde yeralan iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumları, ortak sağlık güvenlik birimleri ile iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bu hedefi gerçekleştirebilmekte hayati öneme sahiptir.

 

Sıfır iş kazası hedefi ile tutarlı çalışma programı ve ilkeleri ile yapılacak çalışma ve etkinlikler iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu ise öncelikle çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği kurum ve profesyonellerinin ve tüm ülkenin yararınadır. Çünkü iş kazaları ve meslek hastalıklarının çalışanlara, işletmelere ve tüm ülkeye büyük maliyetleri bulunmaktadır.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada her dakika 4 çalışan iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise son SGK istatistiklerine göre bir yılda 1633 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu can kayıplarının maliyeti elbette ödenemez, ancak, yine SGK istatistiklerine göre iş kazaları ayrıca bir yılda 3.999.873 iş günü kaybına da neden olmuştur. Bunun da hem işletmelere hem de tüm ülke ekonomisine önemli maliyetleri bulunmaktadır. Bu tabloyu iyileştirmek mümkündür.

İşte bu nedenle TİGEP’ üye olmalıyız. Çünkü, bu olumsuz tabloyu iyileştirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için TİGEP üyesi eğitim kurumları, OSGB’ler ile İSG profesyonellerinin yapacağı çalışmalar ve etkinlikler büyük öneme sahiptir.  Bu süreçte tüm kesimlerin katkı ve katılımının sağlanması, ilkeli işbirliği yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. Bunun için eğitim, etik ilkeler, paydaşların hak ve çıkarlarının korunması, sürekli gelişimin sağlanması hayati öneme sahiptir.

İşte bu nedenle TİGEP’ üye olmalıyız. Çünkü, iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ile çalışanların ve işveren vekillerinin eğitimlerinin amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi süreçlerinin iyileştirmek, kalite ve etkinliği yükseltmek gereklidir. Ne yazık ki, bu eğitimler bazı kurum ve kuruluşlar tarafından etik dışı uygulamalarla ve içeriği boşaltılarak formalite haline getirilmiş durumdadır. İşte bu uygulamalara itiraz etmek, karşı durmak, mücadele etmek için TİGEP’e üye olmalıyız. Çünkü, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kilit öneme sahip olan İSG profesyonellerinin eğitimlerinin etik ilkelere ve mevzuata uygun, kaliteli ve etkin, sadece sınava yönelik değil uygulamayı da içerecek şekilde gerçekleştirilmesi için tüm paydaşlar olarak işbirliği içinde bu amacına ulaşmak için TİGEP’e üye olmalıyız.

TİGEP’ üyesi iş sağlığı ve güvenliği eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak ana amacımız olan iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmalarına odaklanmak, sektörün gelişimine katkıda bulunak, tüm paydaşlarla işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak, etik ilkeleri belirlemek ve uygulamak, tüm faaliyet ve çalışmalarda kalite ve etkinliği yükseltmek, sürekli gelişimi sağlamak için bir araya geliyoruz ve yola çıkıyoruz. Bu temel ilkeler ve hedefleri onaylayan tüm paydaşlar olarak katkı ve katılımda bulunmak, çalışmaları daha ilerletmek için TİGEP’e üye olmalıyız.

 

Gürbüz YILMAZ
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Eğitim Kurumu Sorumlu Müdürü
İGU ve İYH Yetkili Eğitici

 

bottom of page