top of page

Biz Kimiz?

TİGEP  (Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği)

Bilindiği üzere ILO istatistiklerine göre ülkemiz, ölümlü iş kazalarında  Avrupa’da birinci Dünyada ise üçüncü sırada bulunmaktadır.

Ülkemiz için kabul edilemez olan bu durumu iyileştirmek için 2012 yılında 6331 sayılı  İş Sağlığı  Ve Güvenliği Kanunu yayınlandı. İstendi ki Proaktif (önleyici) yaklaşımı esas alan bu kanunla birlikte iş kazaları, meslek hastalıkları sonucu can kayıpları ve işletmelerin ekonomik kayıpları azalsın. Elbette ki bunları  istemek, iyi niyet ortaya koymak güzel bir gelişmeydi ancak bu yeterli değildi, yeni adımların atılması gerekiyordu. 

2012  öncesi ülkemizde  iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalar Aile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı sınırlı sayıda İş Müfettişleri tarafından yürütülüyordu, ancak istenen iyileşme  bir türlü sağlanamıyordu.  Bu istenen iyileşmenin sağlanabilmesi için 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin de katkısına ihtiyaç duyulmuş oldu.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli) yetiştirilebilmesi  için de Bakanlıktan yetkili eğitim kurumlarına ihtiyaç duyuldu ve bu ihtiyacın sonucunda bir anda  sayıları 200 lerle ifade edilen eğitim kurumları faaliyete geçti. Ancak, Bakanlığın gerekli denetimleri zamanında yapamaması, eğitim kurumlarının da tecrübesiz ve hazırlıklı olmaması sonucu bir karmaşa ve dağınıklılık söz konusu oldu.

Bakanlığın bu yaz dönemi uyguladığı sıkı denetimler de gösterdi ki, bu kargaşaya son verilmesi ,dağınıklığın giderilmesi ve herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerekiyordu. Bu gerekliliğin sonucu olarak biz eğitim kurumu sahipleri ve yetkilileri olarak Ankara’da iki defa bir araya geldik. Yaptığımız değerlendirmelerde, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması,Bakanlıkla daha uyumlu ve verimli çalışabilmek için sorumluluk almaya karar verdik. Bu sorumluluk duygumuzun sonucu olarak, TİGEP’İ (Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği) kurduk.

 Tüm İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"Yalnızca yaptıklarımızdan degil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz"

bottom of page