Manifestomuz

Avrupa Birliği müktesebatıyla 2003 yılından beridir iş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar atılmıştır. Yasal süreçlerde Danıştay’ın iptal ettiği yönetmelikler kanun maddeleri ile uygulamalarda değişiklikler oldu. 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile güncel kanunlarımız ile gelişme göstermiştir.

Ancak iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla mücadelede istenen kazasızlık ve iş konforu ortamı oluşturulamadı. 2012 den itibaren uzman ve işyeri hekimi yetiştiren eğitim kurumları ekonomik ve süreklilik açısından sıkıntılı süreçlerden geçmektedir.  Sayısı 350 yi bulan kurum sayısı oldukça azalmıştır. Eğitim kalitesi istenen seviyelere gelememiştir. 

Günümüze baktığımızda yasa ve yönetmeliklerle iş kazalarını engellemek yeterli olmadığı görülmektedir. İşverenlerin eğitilmesi, çalışanların eğitilmesi,  özellikle uzman ve hekimlerin eğitilmesi büyük önem arz ettiği görülmektedir. Eğitim kurumlarının eğitim alanlarının genişletilerek ileri iş güvenliği eğitimlerini vereceği yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Bakanlığın eğitim kurumları olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını en iyi sertifikalandıracak kurumlar doğal olarak BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURUMLARIDIR.

 İvedilikle alınması gereken düzenlemeler; 

 

  1. Eğitim sertifikaları açısında ikametgâh zorunluluğu aranması, ilde olmayan eğitim kurumları bu düzenlemelerle OSGB ‘lerde olduğu gibi komşu ilde alınmasının sağlanması eğitimin gerçekte alınmasını sağlayacaktır. Eğitimlerin devam denetimlerinin sürekli hale gelmesi memnuniyetle karşıladığımızı bilinmelidir,

  2.  Az tehlikeli 50 kişinin altında işyerlerinin işveren ve işveren vekillerinin eğitimleri içerik,  bakanlığın akredite ettiği eğitimciler ve eğitim kurumları tarafından verilmelidir, 

  3. Çalışan ve çalışan temsilcilerin eğitimleri sertifikalı olarak yapılarak İSGKATİP sistemine gireceğinden iş değişikliklerinde ve periyodik eğitimlerde mükerrer eğitim alınma ihtiyacı ortadan kalkacağı ve fiili olarak yapılmasını sağlamış olacaktır. Verilen eğitimlerin faturalandırılarak vergi kaybının önüne geçilmiş olacaktır,

  4. Uzman ve hekimlerin yetkilendirme kapsamı eğitimlerinin yanında ileri ş güvenliği kapsamında bireysel gelişimlerini sağlayacak ( yüksekte çalışma, eğitimcilerin eğitimi, kapalı alanlarda çalışma, toplantı yönetimi, stresle mücadele, zaman yönetimi, yönetim sistemleri eğitimi) , uzmanlık eğitimi konularını ayrı ayrı sertifikalandırma yaparak çalışma alanı iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır,

  5. Yeni açılacak eğitim kurumlarının eğitim kurumu olmayan illerde öncelik olması ve  400 bin nüfusa bir eğitim kurumu olacak şekilde sınırlandırılması süreklilik açısından önemlidir.

  6. İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olarak görevlendirilen uzman ve uzman eğitimleri için KDV oranı %18 den %8’e indirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması kurumların desteklenmesi açısından önemli bir adım olacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında iş konforunu oluşturmak ancak bakanlığın öncülüğünde bakanlığın akredite ettiği kurumlardan beklenmelidir. Çalışma alanında iyileştirmeleri bu alanda faaliyet gösteren kurumları desteklemekle olacaktır.

"Yalnızca yaptıklarımızdan degil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz"